Jak nás hry v dětství formují


O tom, že hry jsou důležité pro dítÄ› z hlediska zdraví i uÄení, asi nikdo nepochybuje. Díky nim získává náš potomek nové dovednosti, které bude v dospÄ›lém životÄ› potÅ™ebovat, aÅ¥ už fyzické nebo mentální. AvÅ¡ak jen málo známé je to, jak nás ve skuteÄnosti hry, které jsme hráli jako dÄ›ti, ovlivňují.

 

hry mohou mít různou podobu

 

V první Å™adÄ› tu jde samozÅ™ejmÄ› o sociální aspekt. Díky hrám se uÄíme soupeÅ™it s ostatními, a to v prostÅ™edí, ve kterém v podstatÄ› o nic nejde. To nás pÅ™ipraví na chvíli, kdy budeme muset soupeÅ™it například se svými kolegy v práci. UrÄitá dravost a soutěživost je totiž dnes v zamÄ›stnání nezbytná, alespoň tedy pokud to chceme skuteÄnÄ› nÄ›kam dotáhnout.

 

Dále se tím formuje i naÅ¡e sebevÄ›domí. Pokud budeme Äasto vyhrávat, pak si budeme samozÅ™ejmÄ› mnohem jistÄ›jší i v ostatních oblastech života. Na druhou stranu, pokud nevyhrajeme nikdy, pak o sobÄ› příliÅ¡ vysoké mínÄ›ní mít nebudeme, a ke každému úkolu budeme pÅ™istupovat s tím, že na nÄ›j nestaÄíme. Věřte, že to se následnÄ› Å¡patnÄ› napravuje.

 

hra je pro dítě velmi důležitá

 

To samozÅ™ejmÄ› neznamená, že bychom mÄ›li naÅ¡e dítÄ› nechat vyhrávat pořád. To ani není pÅ™i hrách s jeho vrstevníky možné. Díky tomu se vÅ¡ak náš potomek také nauÄí prohrávat, což je neménÄ› důležitá zkuÅ¡enost. V životÄ› se totiž nesetká jen s výhrami, ale i s nezdary, a je potÅ™eba k nim pÅ™istupovat správnÄ› – nenechat se jimi zdrtit, ale vzít si z nich ponauÄení.

 

Záleží také na tom, jaké hry hraje. Pokud s ním od maliÄka budete hrát spíše klidnÄ›jší hry, pak je pravdÄ›podobné, že bude klidnÄ›jší i v pozdÄ›jším životÄ›. A naopak, pokud si s ním budete hrát divoÄeji (samozÅ™ejmÄ› úmÄ›rnÄ› jeho vÄ›ku), pak bude i pozdÄ›ji živÄ›jší a dravÄ›jší. Tímto způsobem tedy lze alespoň ÄásteÄnÄ› formovat také povahu.

 

Proto bychom si mÄ›li již pÅ™edem naplánovat, jak budeme naÅ¡e dítÄ› vychovávat a co z nÄ›j chceme mít. Jen tak z nÄ›j totiž vychováme skuteÄnÄ› platného Älena spoleÄnosti.