Je dnešní internetová bezpečnost dostatečná?


Internet pronikl prakticky do vÅ¡ech oblastní naÅ¡eho života. Naprostá vÄ›tÅ¡ina lidí jej používá dennÄ›. Obvykle jej považujeme za celkem bezpeÄné místo, ukazuje se vÅ¡ak, že to nemusí být až taková pravda. Ve skuteÄnosti je to totiž mnohem nebezpeÄnÄ›jší místo, než by se mohlo na první pohled zdát. Je tedy dobré se ptát, zda jsou bezpeÄnostní opatÅ™ení, která nám internet poskytuje, dostateÄná.

 

Musíme totiž pÅ™iznat, že internet, navzdory vÅ¡em svým mnoha pÅ™ednostem, má také urÄité nedostatky. A o tÄ›ch je potÅ™eba vÄ›dÄ›t. Je totiž sice pravdou, že se tvůrci internetu snaží tyto bezpeÄnostní díry zalátat, ne vždy se jim to daří, a zdaleka ne ve vÅ¡ech případech je to také možné.

 

prodej po internetu

 

Je totiž nutné, abychom naÅ¡li kompromis mezi bezpeÄností a svobodou. Je totiž pravdou, že Äím více bude bezpeÄnostních opatÅ™ení, tím více bude náš pohyb po internetu omezen. To ostatnÄ› poznali prakticky vÅ¡ichni, kdo mají nainstalovaný silný antivirus. OvÅ¡em najít takovou rovnováhu není vůbec jednoduché.

 

Musíme si totiž pÅ™iznat, že zdaleka ne vÅ¡ichni dokážou dobÅ™e odhadnout rizika, kterým se pÅ™i procházení internetu vystavují. Proto je jen těžké odhadnou míru tak, aby byli skuteÄnÄ› vÅ¡ichni spokojeni a také dostateÄnÄ› chránÄ›ni. Jaké systémy jsou tedy dnes k dispozici?

 

surfování na síti

 

V první Å™adÄ› jsou to nejrůznÄ›jší varování, která vidíme prakticky vÅ¡ude, nebádající nás, abychom nesdÄ›lovali své údaje tÅ™etím stranám. K tomu patří i internetové bankovnictví, které má vlastní platební bránu. Ta zajiÅ¡Å¥uje, že Äíslo vaší karty bude odesláno pouze do vaší banky, která následnÄ› pÅ™evede peníze prodejci, který se je tedy nedozví.

 

Pak jsou tu také nejrůznÄ›jší antivirové programy, stejnÄ› jako fakt, že podezÅ™elé e-maily nám Äasto rovnou skáÄou do složky Spam. Tak se jim můžeme vyhnout a budeme ménÄ› náchylní k tomu jim věřit, případnÄ› kliknout na jejich odkaz.

 

Jsou tato opatÅ™ení dostateÄná? Ukazuje se, že nikoliv, neboÅ¥ stále mnoho lidí naletí nejrůznÄ›jším internetovým podvodníkům. Je to vÅ¡ak to nejlepší, co máme v souÄasné dobÄ› k dispozici.