3D modelování

Nepostradatelný software

Ve strojírenství si můžeme všímat bohatého využívání moderních technologií. Bez počítačů by se spousta firem už jen tak neobešla. Na těchto strojích mají speciální software, který ušetří mnoho práce. Jako příklad si můžeme dát CAD software. V něm můžeme vymodelovat klidně velmi složitou sestavu.

šroubový stroj

Když mezi díly zvolíme vhodné vazby, tak se navíc dočkáme toho, že se vše bude hýbat jako v realitě. Přes kontrolu kolizí zjistíme, jestli někde není nějaký problém. Následně přichází tvorba výkresů, díky kterým se při výrobě převede tato virtuální sestava do reality. Zde je výrazný rozdíl proti ručnímu rýsování. Na výkres umístíme základní pohled vycházející z vymodelované součástky a následně můžeme tvořit pohledy odvozené, řezy, kóty a vše potřebné. Vzhledem k tomu, že program nám vyhodí kompletní tvary a možnosti kdykoliv se vrátit či něco opravit se stal tento software nepostradatelným pomocníkem nejen při konstrukci.

Nástroje

Kromě běžných dílů slouží tyto programy také k modelování nástrojů. Těmi nástroji jsou vstřikovací formy, které se běžně skládají se stovky dílů. Vnitřek takové formy není mnohdy nijak jednoduchý, protože kromě tvaru výsledného výrobku je zapotřebí sem zavést také vstřikovací otvory a myslet na smrštění po zchladnutí plastové hmoty. Například HRO TECHNOLOGY a.s. používá program CATIA, který je na velmi vyspělé úrovni a používají ho automobilky, které se drží, co se týče technologií na vrcholu.

plastová lahev

Jde tu navíc kromě správného tvaru a vlastností výroku také o optimalizaci celého procesu, aby výrobní čas byl co nejkratší, protože potřebujeme také dosáhnout co nejnižší ceny, abychom vydělali slušnou částku. Jakmile mají konstrukci hotovou, tak přichází výroba. Ta je zajištěna pomocí CNC strojů, takže dosáhnout dostatečné přesnosti. Následně přichází kontrola a hotový nástroj může putovat až k cílovému zákazníkovi.