Jsou globální změny klimatu skutečně způsobeny lidmi?

Jedním z nejžhavějších témat poslední doby jsou bezesporu globální změny klimatu, dříve poněkud nepřesně nazývané globální oteplování. Zatímco dříve se o nich pochybovalo, dnes vidíme důsledky všude kolem sebe, a to ve zvyšujícím se počtu lesních požárů i stále extrémnějších projevech počasí, které vidíme i u nás. Patří sem například dlouhodobá velká sucha a vedra, stejně jako záplavy či tornáda nebo změny v rozložení srážek.

 

smutný typický letní obrázek

 

Avšak zatímco o tom, že tyto změny existují, pochybuje dnes již jen skutečně málokdo, mnoho lidí stále odmítá tvrzení, že je za ně zodpovědný člověk. Tvrdí, že jde o naprosto přirozený planetární cyklus, který vidíme po celé čtvrtohory ve střídání dob ledových a meziledových.

 

Avšak ačkoliv je pravda, že tyto cykly skutečně existují, to, co vidíme v současnosti, se mu vymyká. Nejde jen o to, že změny, které zažíváme, jsou opravdu velké, koneckonců v historii naší planety došlo i k větším. Problém je v jejich rychlosti.

 

velké lány monokultur

 

To je něco, co si jen málokdo uvědomuje – postupují mnohem rychleji, než by bylo přirozené. To mimo jiné znamená, že příroda se nestačí těmto změnám přizpůsobovat. To způsobuje mimo jiné také vyhynutí mnoha živočišných druhů, a to v takovém tempu, že se mluví o dalším velkém vymírání. A je jasné, že to není něco, co bychom chtěli.

 

Znamená to ale, že za to vše může člověk? Pro odpověď se musíme podívat na graf produkce skleníkových plynů a porovnat jej s grafem růstu teploty. Zde zjistíme korelaci, a ačkoliv ta sama o sobě neimplikuje kauzalitu, v tomto případě nás další výzkum, sledující například složení atmosféry v průběhu věků, o ní přesvědčil.

 

Dnes je tedy bez debat, že za změny, které v současné době zažíváme, je z velké části zodpovědný člověk. Bohužel si to většina lidí nechce přiznat, neboť by se pak museli vzdát části svého pohodlí. A to je něco, co je pro mnoho z nás nepředstavitelné.