Proč i domácí zvířata línají


S línáním, tedy periodickým vyměňováním srsti, se setkal snad každý majitel osrstÄ›ného zvířete. NejÄastÄ›ji si na nÄ›j stěžují majitelé psů a koÄek, neboÅ¥ ti obvykle jsou s námi doma, což znamená, že v tomto období jsou chlupy prakticky vÅ¡ude, a to mnohdy vÄetnÄ› jídla. A to rozhodnÄ› není příjemné.

 

divoká zvířata línají výrazně

 

Je pochopitelné, proÄ tento proces existuje u divokých zvířat. ZmÄ›na z hladšího letního kožichu na hustší a chundelatÄ›jší zimní jim pomáhá zvládat zmÄ›ny teplot v průbÄ›hu roku. Díky tomu jim není v létÄ› příliÅ¡ velké vedro a v zimÄ› naopak zima. Ale co u psů a koÄek, kteří žijí s námi doma?

 

Asi není tÅ™eba říkat, že tito ochranu pÅ™ed horkem ani zimou vÄ›tÅ¡inou nepotÅ™ebují, neboÅ¥ jim ji zajiÅ¡Å¥ují lidé. I psi, žijící celoroÄnÄ› (s výjimkou extra krutých mrazů) venku, mají k dispozici suchou zateplenou boudu, takže ani oni zimou netrpí. ProÄ tedy línají?

 

línající liška

 

Důvod je pomÄ›rnÄ› jednoduchý: nikoho zatím nenapadlo pokusit se tento znak v chovu odstranit. JistÄ›, existují i typy srsti, které nelínají, avÅ¡ak ty vyžadují zvláštní péÄi, jako je denní Äesání, pravidelné koupání, stříhání Äi trimování. Naprostá vÄ›tÅ¡ina psů vÅ¡ak chlupy zkrátka pouÅ¡tÄ›t bude.

 

SamozÅ™ejmÄ› zmÄ›na srsti má i další výhody, ne jen přípravu na zmÄ›nu poÄasí. Slouží také jako způsob, jak se zbavit starých, odumÅ™elých chlupů. I nám koneckonců padají vlasy, i když vÄ›tÅ¡inÄ› z nás ne tolik, abychom si toho příliÅ¡ vÅ¡imli. Díky tomu může psu Äi koÄce narůst nová, Äerstvá srst, která není nijak poÅ¡kozená.

 

ZkouÅ¡et línání potlaÄit různými přípravky se rozhodnÄ› nedoporuÄuje. Jedná se o naprosto pÅ™irozený proces, který je navíc pro zvíře prospěšný. Jediné, v Äem bychom mohli pomoci, je ÄastÄ›jší Äesání v tomto období. Nejenže tím snížíme množství chlupů, které budeme mít po domÄ›, ale také zabráníme tomu, aby se odumÅ™elá srst zaplétala do nové a vytvářela cucky a chuchvalce, což náš ÄtyÅ™nohý miláÄek rozhodnÄ› ocení.