Naše technika


Zajímáte se o techniku nebo vám je to úplnÄ› jedno? Protože například tÅ™eba můj bratr je úplný opak naší babiÄky. Můj bratr se opravdu ve velkém zajímá o techniku a také dokonce sám nÄ›co vyrábí, protože ho to baví. NedÄ›lá to pro peníze, i když nÄ›kdy svou vyrobenou techniku prodává. Není to nic extra, ale tÅ™eba dÄ›lá dÄ›tská autíÄka na ovládání a nebo umí také udÄ›lat takový motor, který se potom dá na obyÄejné kolo a potom z toho kola vznikne klasické krásné elektrokolo. Já vím, že se tohle nemá dÄ›lat, že se musí koupit už přímo elektrokolo a že na obyÄejné kolo se vůbec nemá pÅ™idávat žádný motorek a nebo další motory, aby z toho vzniklo elektrokolo. Prý to může být opravdu hodnÄ› nebezpeÄné. Jenomže já si jenom myslím, že prodejci by potom nemÄ›li tolik kÅ¡eftů, kdyby si lidé udÄ›lali doma nÄ›jaký malý motorek a potom ho dali na kolo.

Mám samé novinky.

Protože ono to vyjde tak o osmdesát procent levnÄ›ji, než když to koupíte na internetu a nebo klasicky v obchodÄ›. Takže si myslím, že techniku nejde brát jenom tak na lehkou váhu. Techniku si můžete i velice levnÄ› vyrobit sami, když to ale na sto procent umíte a věříte si, že neudÄ›láte chybu. Ale i tak byste si mÄ›li dát ovÅ¡em veliký pozor. Potom je tedy moje babiÄka, jak jsem vám už zmínila. Ta techniku vůbec nemá ráda a úplnÄ› ji odsuzuje. Ona prý nemá ráda ani mikrovlnnou troubu.

BabiÄka nechce poÄítaÄ.

Ona vždycky říká, že dříve se bez toho obeÅ¡li její rodiÄe i prarodiÄe a tak podobnÄ›, tak proÄ by to mÄ›la mít ona. Jenomže když to tak vezmu, tak pÅ™eci i dýchací stroje a další nástroje v nemocnici jsou také technika a jsou úplná novinka. Takže opravdu nevím, jak by se například moje babiÄka zachovala, kdyby také potÅ™ebovala nÄ›jakou tu nemocniÄní techniku. Ale tohle by jí urÄitÄ› nevadilo. Takže opravdu nechápu, proÄ tÅ™eba babiÄce vadí mikrovlnná trouba a nebo i moderní programy. Ona se nedívá vůbec na moderní programy, ale jenom na programy, které byly v devadesátých letech.