Jízda pro sportovce


Také jste nÄ›kdy už pÅ™emýšleli nad tím, že byste tÅ™eba jezdili na motorce? Protože já znám opravdu hodnÄ› lidí, kteří moc rádi jezdí na motorce anebo alespoň by chtÄ›li jezdit na motorce, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je velice zábavné, když ÄlovÄ›k může jezdit na motorce. PrávÄ› na motorce ÄlovÄ›k může také zažít opravdu spoustu zábavy a plno pÅ™ekvapení a také plno zážitků z cest, že by to tÅ™eba nikde jinde ÄlovÄ›k ani zažít nemohl. Proto pokud také uvažujete o tom, že si udÄ›láte Å™idiÄské oprávnÄ›ní, abyste mohli jezdit na motorce, tak opravdu neváhejte. Já jsem tohle Å¡tÄ›stí bohužel nemÄ›la.

Já mám ráda sportovní okruhy.

Já jsem neudÄ›lala Å™idiÄské oprávnÄ›ní ani na tÅ™etí pokus, takže jsem si Å™ekla, že mi asi není souzeno, abych řídila automobil anebo taky motorku. Akorát si tedy obÄas jezdím nÄ›jaké soutěžní okruhy, kdy tÅ™eba na nÄ›jakém závodním okruhu si párkrát odjezdím koleÄka, abych se zabavila, protože jízda na kole a na motorce a také v automobilu mÄ› opravdu hodnÄ› baví, takže si tohle ale nedokáži vůbec odpustit. Tohle ale snad nevadí, protože na žádné motocyklistické okruhy anebo na automobilovém okruhu, který je rekreaÄní a pro sportovce, tak na to samozÅ™ejmÄ› nepotÅ™ebujete mít Å™idiÄské oprávnÄ›ní.

Líbí se mi Äervené motorky.

SamozÅ™ejmÄ› že, ale nesmíte řídit nikdy pod alkoholickým opojením. Je logické, že když řídíte, tak nesmíte pít alkohol. A je úplnÄ› jedno, jestli je to auto anebo i kolo nebo motorka, tak samozÅ™ejmÄ› logicky nesmíte mít v krvi alkohol. Tohle je opravdu hodnÄ› nebezpeÄné. Já osobnÄ› bych nechtÄ›la nikoho srazit na motorce, kdybych tÅ™eba mÄ›la v sobÄ› alkohol. A to i na soutěžním okruhu. Proto vždycky dávám na to, aby lidé vždycky řídili opravdu poctivÄ› a ve skvÄ›lé kondici a aby vÄ›dÄ›li, co dÄ›lají a také, aby dávali pozor na cestu. Například já bych nikdy nevyjela autem nebo motorkou, kdybych se tÅ™eba necítila dobÅ™e anebo kdo bych byla po nemoci. JeÅ¡tÄ› že nemám na to papíry.