Zájem o vědu


S klidem mohu říct, že v poslední dobÄ› je velice oblíbená vÄ›da. Já si myslím, že kdyby hodnÄ› lidí se také zajímalo o vÄ›du, že svÄ›t by byl ihned krásnÄ›jší. Protože by lidé pochopili, co to vlastnÄ› kolem svÄ›ta vÅ¡echno je a nebo by také pochopili, jak co vÅ¡echno funguje. PÅ™iznávám, že mÄ› vÄ›da dříve vůbec nebavila. Vůbec jsem se nezajímala o vÄ›du, ale to do té doby, než mi dÄ›deÄek Å™ekl, že on jako mladý chtÄ›l být vÄ›dec, prý byl asi dvacetiletý chlapec. Když jsi Å™ekl, že bych chtÄ›l studovat vÄ›du, jenomže bohužel jeho rodiÄe mu to vůbec nechtÄ›li dovolit. Bylo to myslím v Å¡edesátých letech minulého století, nebo možná v padesátých letech, ale jeho rodiÄe tohle nechtÄ›li dovolit, protože mu Å™ekli, že jednoduÅ¡e už půjde pracovat. DÄ›deÄek samozÅ™ejmÄ› také jeÅ¡tÄ› absolvoval vojnu, ale stále ho lákala vÄ›da. On chtÄ›l být vÄ›dec a nebo lékaÅ™. Je to opravdu veliká Å¡koda.

Věda mě také láká už dlouho.

Opravdu by mÄ› zajímalo, co by asi dÄ›deÄek byl a nebo co by se stalo, nebo jaká by byla souÄasná situace, kdyby dÄ›deÄek opravdu vystudoval nÄ›jakou vÄ›deckou Å¡kolu a nebo kdyby byl lékaÅ™. DÄ›deÄek mi potom pozdÄ›ji říkal, že by chtÄ›l být vÄ›dec a nebo kardiochirurg a nebo neurochirurg.

Neurochirurgie je zajímavá.

Řeknu vám, že takovéhle pozice můžou být opravdu perfektní, že jenom málokdo si na tohle troufne. Abych se ale pÅ™iznala, tak dÄ›deÄek mÄ›l výuÄní list a z deváté třídy a výuÄní list a mÄ›l opravdu tak perfektní známky, že by i dÄ›ti na v páté třídÄ› mohly závidÄ›t. Já si myslím, že kdyby lidé také studovali vÄ›du a nebo se alespoň o to zajímali, nebo Äetli o tom nÄ›jaké knihy, tak by tÅ™eba zjistili, že by je to bavilo a chtÄ›li by také vÄ›du studovat. MÄ› je teprve dvacet pÄ›t let, ale pÅ™emýšlím, že se asi zpátky vrátím do Å¡koly, možná na nÄ›jakou vÄ›deckou fakultu. Uvidím, kam mÄ› osud pÅ™ivede. A kdybyste vy mÄ›li studovat vÄ›du, tak co by to pÅ™esnÄ› bylo? Astrologie, astronomie nebo nÄ›co jiného?