Bydlet bez zápachu

Každý dům potřebuje přívod vody, ale stejně, ne-li více důležitý je odvod splaškové vody do kanalizace. A protože vodovodní přípojku mí každý stavební pozemek, s připojením k veřejné kanalizační síti to musí být zase tak jednoduché. Záleží totiž na tom, kde, v jaké vesnici nebo městě chcete domek stavět.

Znám případ chatové osady, které ležela na rozhraní dvou vesnic, které obě mají svou čističku odpadních vod, ale když se chatová osada chtěla připijit ke kanalizační síti, obě vesnice jim to zamítly, že jejich čističky mají omezené kapacity a tak si nemohou dovolit připojit chaty, ale pouze rodinné domky. Chatkám nezbývá, než si vybudovat vlastní jímky a řešit odpady vlastními silami.

kanál

Projekty kanalizační přípojek jsou velmi důležité při stavbě rodinných, ale i bytových domů. Dokonce i asfaltové příjezdové cesty by měly mít kanály pro odvod dešťové vody, což si mnozí uvědomí až při silném lijáku, kdy jim vznikají obrovské kaluže, kterými projíždí auta jen s obtížemi, o stříkancích na procházející chodce ani nemluvě.

Cena kanalizační přípojky záleží na místě, kde budete dům stavět, ale vždy se dá předem udělat odhad a můžete oslovit více projekčních kanceláří. My vám můžeme doporučit firmu Provodu, která vám provede jak projekt, tak provedete návrhy na domácí ČOVku, pomůže s dešťovkou a také provede veškeré stavební práce, které s přípojkami vody a kanalizace budou potřebné. Vždy je výhodné najít firmu, která udělá vše od návrhu, zpracování dokumentace po její realizaci. Jedna firma se tak nemůže vymlouvat nad druhou v případě nějakých reklamací a problémů.

kanál

Mít kanalizační přípojku, kterou odteče z domu vše co má, bez toho aby docházelo k ucpávání, to je základ komfortního bydlení, protože kdo by chtěl, aby to v okolí jeho domu nebo přímo v domě zapáchalo a neustále by musel volat havarijní službu na pročištění kanalizačního potrubí.