Bývalý partner


Máte dobré vztahy? Udržujete dobré vztahy úplnÄ› s každým? Já si myslím, že lidé by hlavnÄ› mÄ›li dbát na to, aby udržovali s každým dobré vztahy. Vemte si, že tÅ™eba i kdybyste nÄ›koho nemÄ›li rádi a nebo nÄ›kdo by vám byl velice nesympatický, tak vám doporuÄuji, abyste se s ním nehádali, abyste také vyzkouÅ¡eli s ním udržovat velice dobré vztahy. Protože je to už jenom o profesionální úrovni a také vlastnÄ› o naÅ¡em chování. A také o naÅ¡em přístupu tÅ™eba k Å™eÅ¡ení problémů a podobnÄ›. MÄ› samotnou vždycky opravdu hodnÄ› vadí, když tÅ™eba lidé se hádají. A vÄ›tÅ¡inou se lidé hádají tak, jenom kvůli blbostem. Je potom logické, že tÅ™eba když jsou partneÅ™i a potom se rozejdou, tak je potom asi logické, že jeden na druhém hledá různé chyby, takové chyby, aby se mohli pomlouvat navzájem a nebo, aby se také mohli stále hádat.

Udržujte dobré vztahy se všemi.

Tohle právÄ› zažívám já. A řeknu vám, že je to opravdu otravné. My se s partnerem stále hádáme a pÅ™itom už spolu dva a půl roku vůbec nechodíme. Vůbec nejsme spolu, ale jednoznaÄnÄ› nÄ›jaké špatné vztahy v nás stále kolují a jeden druhého nemůžeme vystát. My se nemůžeme ani cítit. My se sebou máme opravdu Å¡patné vztahy. Co hůř, máme spolu dvojÄata a to je právÄ› také kámen úrazu.

Své děti milují nejvíce.

Svoje dvojÄata opravdu nadmíru miluji, akorát partner stále má za to, že prý se o nÄ› dobÅ™e nestarám, vadí mi to, takže si myslím, že když budete udržovat tÅ™eba i se svými bývalými partnery dobré vztahy, tak můžete pÅ™edejít tomu, že se potom budete hádat a nebo obviňovat navzájem, nebo se také pomlouvat pÅ™ed uÄitelkama ve Å¡kolce. MÄ› se tohle stalo už nÄ›kolikrát a říkám vám, že jsem z toho velice zoufalá a neÅ¡Å¥astná, protože už opravdu nevím, co si mám poÄít se svým bývalým partnerem, který je velice agresivní a panovaÄný. Věřte mi, že i když je to nÄ›kdy těžké udržet chladnou hlavu a být zticha, tak uvidíte, že se vám to jednoho dne opravdu vyplatí.