Proč rádi sledujeme, když hraje hry někdo jiný


StejnÄ› jako jiné demografické skupiny, i hráÄi videoher mají svá oblíbená videa, která sledují například na YouTube. A mezi nÄ› Äasto patří takzvané let´s playe, tedy ta, kdy sledujeme nÄ›koho hrát urÄitou hru. To se může zdát zvláštní – proÄ si ji prostÄ› nezahrajeme sami? Důvodů je zde hned nÄ›kolik.

 

staré videoherní automaty

 

Jedním z nich může být například to, že danou hru nevlastníme, a než ji koupíme, chceme se podívat, o Äem vlastnÄ› je. Díky tomu se můžeme vyhnout v podstatÄ› zbyteÄnému vyhození penÄ›z a následnému zklamání. PÅ™ed koupí každé hry, pokud tedy nechcete, aby vám byl dÄ›j prozrazen, případnÄ› pokud si absolutnÄ› nejste jisti, zda vás bude Äi nebude bavit, je vhodné se podívat na nÄ›které z tÄ›chto videí. Zjistíte z nÄ›j víc, než byste Å™ekli.

 

To je ovÅ¡em jen jeden z důvodů. Tím hlavním je to, že chceme vidÄ›t, jak se daný ÄlovÄ›k popere s pÅ™ekážkami, která mu hra postaví do cesty. Je to v podstatÄ› podobné tomu, když lidé sledují pÅ™enosy sportovních utkání – zde jim také neříkáme, aby si Å¡li například fotbal zahrát sami. I hra je totiž svým způsobem duel, a to mezi herním designerem a hráÄem. A pro mnoho lidí je zajímavé se dívat, kdo v nÄ›m nakonec uspÄ›je.

 

ÄlovÄ›k hrající videohru

 

Dále je tu také fakt, že zkuÅ¡enÄ›jší hráÄi například znají zkratky, případnÄ› ukryté pÅ™edmÄ›ty, které bychom jinak nenaÅ¡li a které nám mohou v naÅ¡em vlastním hraní pomoci. Také nám mohou ukázat optimální cestu, kterou se dát, případnÄ› strategii, jak porazit těžkého bosse. To vÅ¡e může zvláštÄ› zaÄínajícím hráÄům znaÄnÄ› pomoci.

 

RozhodnÄ› tedy není na místÄ› tento žánr zatracovat. Svou popularitu si získal právem, a není divu, že ty úspěšné sledují bez nadsázky miliony lidí. Není tedy potÅ™eba se v žádném případÄ› cítit Å¡patnÄ›, když se nám nÄ›která takováto videa líbí, případnÄ› nám pomáhají v naÅ¡em hraní. To je koneckonců jejich hlavní úÄel, bez ohledu na to, co ostatní lidé říkají.